photo de la semaine

foto van de week

 

 

910. Le 7/2/2022, le Van Hool NewA330FC n░8931 de la STIB sur la ligne 57 Ó l'H˘pital Militaire.

910. Op 7/2/2022 bevindt de Van Hool NewA330FC nr. 8931 van de MIVB op lijn 57 aan de Militair Hospitaal.

(--> 16/2/2022)